Terreinreservatie

Reservatiesysteem

Om te spelen is het nodig een terrein te reserveren; dit kan via het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen :


Het reservatiesysteem is ook beschikbaar op de Clubapp van Tennis Vlaanderen.

Inloggen is mogelijk zowel via het lidnummer van TV als via uw emailadres. Het lidnummer en wachtwoord werd je medegedeeld in de bevestiging van de inschrijving. Je kan een nieuw wachtwoord aanvragen via "wachtwoord vergeten".

De bedoeling van het bestuur met het reservatiesysteem is om alle leden zo veel mogelijk speelgelegenheden aan te bieden.

Hierbij passen we volgende regels toe :

  • reserveren is verplicht behalve bij activiteiten georganiseerd of gepland door het bestuur (lessen, dubbelavonden, interclub, zuiderkempen en andere)
  • alle spelers dienen te reserveren (2 namen bij enkel, 4 namen bij dubbel)
  • je kan reserveren via PC of mobiel of in de chalet (laptop) en bij een vrij liggend terrein zelfs nog nà het begin van het uur
  • gelieve te annuleren indien je niet speelt zodat het terrein terug vrijkomt
  • elk lid kan gelijktijdig 2 openstaande reservaties hebben
  • reservaties zijn mogelijk tot 6 dagen vooruit
  • een lid mag maximaal 3 maal per jaar een niet-lid uitnodigen en een niet-lid mag maximaal 3 maal per jaar worden uitgenodigd. Voor het niet-lid wordt gereserveerd met de naam "gastspeler" of "gastspeler2" uit de groep niet-leden. Uitnodigen mag niet op avonden in de week !

Het bestuur beheert de parameters van het systeem en kan deze aanpassen in functie van de omstandigheden en met de doelstelling om alle leden zo veel mogelijk speelgelegenheden aan te bieden.

We danken de leden voor de sportieve medewerking !