Raad van Bestuur

Raad Van Bestuur

bepaalt het algemeen beleid en de strategie, beslist over investeringen en beheert de financiën. 
De Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur vergaderen samen in dezelfde vergadering.

Johan De Koninck

Voorzitter

Medeoprichter

Hugo Govaerts

Ondervoorzitter

Medeoprichter

Dré Van Nueten

Bestuurder

Medeoprichter

Roger De Clercq

Secretaris

Dany Annys

CFO

Tom Marien

Commissaris/Adviseur

Medeoprichter