NieuwsFlash

NieuwsFlash 2 Januari 2024

Beste leden,
Het bestuur wenst alle leden en hun gezinnen een schitterend jaar 2024 !

Vooreerst en vooral een goeie gezondheid !
Een gelukkig jaar met sportief genot op de tennis- en padelterreinen en vele momenten van gezellig samenzijn op onze club !
Een bruisend jaar met leuke tornooien en activiteiten !

:-:  Het bestuur nodigt iedereen uit op de nieuwjaarsreceptie op zondag 21/1 op de club en dit vanaf 11u :-:

Statuten van de club en Visie/missie tekst
De statuten worden aangepast, getriggerd door de wettelijke vereiste voor alle VZW's. De club neemt deze gelegenheid te baat om een naamsverandering door te voeren. We zijn voortaan "Tennis- en Padelclub 't Spui VZW" met behoud van de huidige afkorting "TC 't Spui".
De naam verwijst niet meer naar Lierse en Lyra; vanaf heden worden beide VZW's ook niet meer vertegenwoordigd in het bestuur. We blijven uiteraard bijzonder erkentelijk ten opzichte van beide VZW's die de club mede hebben opgericht !

Bedankt voor de reacties op de Visie- en missie tekst !
De reacties tonen jullie betrokkenheid bij de club; dit kunnen we als bestuur alleen maar waarderen. Met jullie feedback en input en in overleg met enkele leden hebben we ondertussen de tekst verder verfijnd. De tekst heeft als doel om te verbinden en duidelijk te maken waar we als club voor staan. De aangepaste versie (nog steeds draft) komt eerstdaags op deze website : Missie en visie
We wensen ook te verduidelijken hoe we padel - naast tennis - aanbieden. Gezien de beperkingen van het domein van de club en de wens om het totale aantal leden beperkt te houden, wordt padel in de eerste plaats aangeboden aan de bestaande leden en tennisleden (ondermeer via de formule van een combi-abonnement).

Abonnementen 2024
De inschrijvingen "2024" kunnen starten (vanaf 2 januari 2024).
De lidgelden 2024 blijven opnieuw ongewijzigd !

Hierbij een overzicht van de tarieven : 

De huidige leden (en inwonende gezinsleden) krijgen opnieuw voorrang en dit tot en met 28 januari 2024 (inschrijving en betaling). Nieuwe leden kunnen zich inschrijven vanaf 1 februari 2024 in functie van de beschikbare plaatsen.

Inschrijvingsprocedure :
Het inschrijven kan via de app van Tennis en Padel Vlaanderen of via de website van Tennis en Padel Vlaanderen.
Alle huidige leden met een app krijgen een melding en zullen een button "Verlengen abonnement" zien bij Clubs/Mijn abonnementen (klik eerst op Toon alles). Het is mogelijk onmiddellijk te bevestigen en te betalen.
De procedure via de website van Tennis Vlaanderen is gelijklopend. Ga naar Clubabonnementen op je Spelersdashboard en kies "Verlengen abonnement". Het is ook hier mogelijk onmiddellijk te bevestigen en te betalen. Je kan ook deze link gebruiken : Verleng abonnement

Enkele belangrijke aandachtspunten:

 • een nieuw lid uit je gezin : bij het verlengen van je abonnement kan je het abonnement uitbreiden met één of meer extra gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. Je kan alvast de verlenging inbrengen voor de bestaande leden. Gelieve ons een mailtje te sturen met de vraag het abonnement uit te breiden en met de gegevens van het extra lid/de extra leden. 
 • TV-lidkaart op een andere club : dan is het aangewezen eerst het abonnement in orde te brengen op de andere club. Gelieve ons te verwittigen via mail. Je kan - in de loop van januari - genieten van je voorkeursrecht door de verlenging bij TC 't Spui in te brengen, gelieve te kiezen voor betaling via overschrijving (de keuze "online betaling" zorgt immers voor een automatische verwerking en aansluiting bij onze club).

Nieuwe leden (voor de inschrijvingsperiode vanaf 1 februari) : 

 • ga naar de website of naar de app 
 • selecteer een club (TC 't Spui) en kies dan "Aanvragen abonnement" 
 • breng eerst je gegevens in (naam, geboortedatum, adres, ...) 
 • en vervolg dan met selecteer spelers, selecteer tarieven en selecteer betaalwijze.

Het lidmaatschap van de club loopt steeds van 01/04/2024 tot 31/03/2025. Je bent evenwel onmiddellijk verzekerd (zodra de aansluiting volledig in orde is gebracht). Bovendien kan je als nieuw lid quasi onmiddellijk spelen (er kan een vertraging van enkele dagen zijn) en hiertoe een terrein reserveren.
We herinneren er even aan dat verschillende mutualiteiten een tegemoetkoming betalen bij lidmaatschap van de club. Het attest hiertoe is beschikbaar op je Spelersdashboard (Clubabonnementen) in Tennis Vlaanderen. Het volstaat af te drukken, te ondertekenen en te bezorgen aan de mutualiteit.
Aarzel niet een bestuurslid aan te spreken of te contacteren bij onduidelijkheid of een probleem.

We kijken er naar uit jullie opnieuw te verwelkomen op de club !


Voorjaarsinterclub Tennis en Padel 2024
Verschillende ploegen hebben zich reeds aangemeld voor de voorjaarsinterclub. Er is nog tijd, ploegen die willen deelnemen aan Interclub dienen zich aan te melden tegen uiterlijk 15 januari 2024. Een ploeg bestaat uit minstens 4 spelers waaronder een kapitein. Alle spelers dienen lid te zijn (en betalen uiterlijk 25/1 het lidgeld). Een lid kan per sport éénmaal inschrijven. Inschrijven doe je via mail naar tennisspui@skynet.be, je duidt een kapitein aan en geeft de namen van de spelers door (minstens 4 spelers).
Je kan terecht voor meer info bij Katleen (tennis) en bij Kris of Debby (Padel). 

We organiseren een infovergadering op maandag 8/1 om 20u in de chalet van de club. Sterk aanbevolen; er zijn verschillende wijzigingen ten opzichte van vorig jaar !
Meer info is ook beschikbaar op website van Tennis en Padel Vlaanderen :
Tennis Interclub             Padel Interclub
Nog meegeven : de transferperiode voor Interclub loopt tot 31/1.

Jeugdnamiddag in de Krokusvakantie : woensdag 14/2 : bowlen en pannenkoeken !
Enkele recente pogingen voor een jeugdactiviteit vielen letterlijk in het water. Dit keer voorzien we een activiteit binnen. We gaan eerst bowlen (Superbowl Mechelsesteenweg 144 – 2500 Lier) en nadien serveren we pannenkoeken. De kostprijs bedraagt 12€ (inclusief 2 drankjes).
Inschrijven kan tot uiterlijk 31/1 via mail (tennisspui@skynet.be).
We verzamelen aan Superbowl om 13u45 en nà het bowlen gaan we naar de chalet voor pannenkoeken en een drankje. De activiteit eindigt rond 17u.

Jaarplanning 2024 (meer info volgt tijdig !)

 • Winter : Winterlessen tennis en padel, Wintercompetitie padel, Clubkampioenschap tennis dubbel (volwassenen) 
 • 2/1-28/1 : Inschrijvingsperiode leden en inwonende gezinsleden 
 • tot 15/1 : Aanmelden IC-ploegen tennis en padel 
 • Maandag 8/1 : Vergadering Interclub, chalet om 20u 
 • Zondag 21/1 : Nieuwjaarsreceptie, chalet om 11u 
 • Donderdag 1/2 : Start inschrijvingsperiode nieuwe leden 
 • Woensdag 14/2 : Jeugdactiviteit bowlen en pannenkoeken 
 • 15/2-15/3 : Inschrijvingsperiode Zuiderkempen 
 • Zaterdag 16/3 : Opkuisdag ! 
 • Zaterdag 23/3 : Afsluitmoment Wintercompetitie padel en Clubkampioenschap Tennis dubbel - Opening seizoen en openingsfuif ! 
 • 8/4-12/4 : Tienerstage tennis en padel (elke voormiddag) 
 • 8/4-12/4 : Stage volwassenen tennis (avond) 
 • 15/4-30/6 : Lentelessen tennis en padel (jeugd en volwassenen) 
 • April-juni : Voorjaarsinterclub tennis en padel 
 • Juni-sept : Zuiderkempen 
 • Juli-aug : 6 jeugdvoormiddagen op zaterdag, tennis & padel (2 per kleurcode) 
 • Juli-sept : Clubkampioenschap Jeugd tennis enkel (gespreid over de zomer) 
 • 5/8-9/8 : Sport IT Kamp 
 • 16/8-25/8 : Zomertornooien Open Dubbel TC 't Spui en Padel 
 • 19/8-23/8 : Tienerstage tennis en padel (elke voormiddag) 
 • Sept > Nov : Clubkampioenschap tennis dubbel volwassenen 
 • Sept > Nov : Najaarsinterclub tennis en padel 
 • Sept > Feb : Winterlessen tennis en padel (jeugd en volwassenen) 
 • Okt > Mrt : Wintercompetitie padel 
 • Zaterdag 19/10 : Afsluit seizoen met afsluitfuif ! 
 • Zaterdag 26/10 : Opruimdag 

In de maanden april-mei-juni-september en oktober organiseren we elke laatste vrijdag van de maand een Afterschool activiteit voor de jeugd en een Dubbel gemengd avond voor de volwassenen. 

En uiteraard behouden we de mannenavond op maandag en de vrouwenavond op dinsdag en dit gedurende het hele jaar. 


Oproep : Jeugdcoördinator
Jullie hebben het al gemerkt : we besteden meer aandacht aan de jeugd en we organiseren regelmatig jeugdactiviteiten (op en rond de velden) zoals de Afterschool en de Jeugdvoormiddagen in de zomermaanden. In aanvulling op onze trainers (onder leiding van Wim) zoeken we één of enkele personen die jeugdactiviteiten mee willen organiseren.
Aarzel niet bestuursleden hierover aan te spreken en je aan te melden !
Bij voorbaat dank !

Vernieuwing dak chalet en andere werken
De lekken in beide kleedkamers worden veroorzaakt door problemen met het dak. Daarom wordt binnenkort het dak vernieuwd. Zoals reeds aangekondigd, we plannen nog verdere aanpassingen van de infrastructuur met onder andere het plaatsen van een raam met zicht op de padelterreinen, het plaatsen van een gedeeltelijke overkapping van het terras en het plaatsen van een buitentoilet.

In maart is een groot onderhoud van de tennisterreinen gepland.