Actua bestuur

Actua bestuur

Nieuwjaarsspeech van onze Voorzitter

TC 't SPUI vzw

Dames en Heren, Beste Spuifamilie,

Dank om weer talrijk naar hier te komen voor deze nieuwjaarsdrink, die het bestuur u – tot 13 uur – gratis aanbiedt.

Als voorzitter wens ik u, ook in naam van mijn bestuur en in persoonlijke naam een gezond, bruisend, veilig en sportief 2024, waarin hopelijk veel van uw wensen zullen vervuld worden.

Tegelijkertijd wil ik alle collega-bestuursleden, onze structurele sponsors, ons team van gediplomeerde tennisleraars, de vaste toog- en terreinmedewerkers en de talloze vrijwilligers danken voor hun belangeloze maar zo nodige inzet om onze club draaiende te houden.

We zijn er eens te meer in geslaagd om bij het begin van ons veertiende levensjaar zowel de lidgelden voor het nieuwe tennisseizoen als de drankprijzen in het clubhuis grotendeels ongewijzigd laag te houden, ondanks de hoge inflatie en de ferme prijsstijgingen bij alle diverse leveranciers.

Ook de lesgelden blijven in 2024 andermaal bescheiden en we hopen dat de gemotiveerde leden zowel jeugd maar evenzeer volwassenen ook dit jaar goede vorderingen maken in het kwaliteitsvolle opleidingsconcept van Tennis & Padel Vlaanderen, bij het lerarenteam onder leiding van onze Trainer A, Wim Kevelaerts.

We naderen stilaan eind januari en dan gaat het snel; de voorbereiding voor het nieuwe zomerseizoen is volop gestart:

  • De statuten werden juridisch geactualiseerd en verschijnen normaliter nog deze maand in het B.S. De namen Lyra en Lierse Tennisclub (=de stichtende clubs) verdwijnen en voortaan is de nieuwe naam: "Tennis- en Padelclub 't Spui vzw", afgekort TC 't Spui vzw.
  • De tekst 'visie en missie' werd, mede dankzij de inbreng van Pieter Brabants en Jan Mortelmans, waarvoor dank, verder verfijnd en is inmiddels terug te vinden op onze website.
  • De periode om in te schrijven voor Interclub tennis en padel loopt aanstaande woensdag 24 januari ten einde. Hierbij dus nogmaals een dringende oproep aan de kandidaat-spelers om zich in regel te stellen met hun aansluiting én betaling van het lidgeld. Voorlopig zijn er 9 IC-ploegen Padel en 4 Tennis. Katleen, die hier verontschuldigd afwezig is (wegens een gecompliceerde enkelbreuk na een val met de fiets op de autoparking vooraan) hoopt nog dat de talentvolle jeugd Jongens U15-U17 zich nog snel inschrijven.
  • Al worden we nu niet echt geholpen door de actuele weersomstandigheden: (tennis blijft de gehele volgende week gesloten; padel kan onder voorbehoud misschien reeds vanaf dinsdag) de jaarlijkse afspraken voor het grote onderhoud door externe firma's van zowel tennis als padel werden aangevraagd. Aan de firma Oranjewoud wordt ook expliciet gevraagd om bij hun eerstvolgende interventie 'de fameuze put achter de baseline van T 1' deze keer doeltreffend te verhelpen. Oranjewoud bepaalt jaarlijks, volgens gecertificeerde normen, ook de 'nog te verwachten levensduur' van de mat: de laatste score was (in maart 2023): nog 3 à 4 jaar. Voor de padelvelden hebben we een onderhoudscontract met aannemer Herwebo: zij komen in het voorjaar de hele infrastructuur (niet enkel het speeloppervlak, maar ook de ruiten) helemaal gebruiksklaar maken, als is dat niet gegarandeerd dat die werken kunnen uitgevoerd worden voor het begin van de interclubcompetitie.
  • Wat het horeca-gedeelte betreft, wordt de 'poef' afgeschaft. Voortaan telt enkel de leuze, die luidt "Bestellen = Betalen". Ten laatste "at the end of the day" Tot aan het begin van het zomerseizoen, én indien de weersomstandigheden (hopelijk zonder nog een winterprik) het toelaten, zal het clubhuis open zijn op weekdagen vanaf 18 uur tot uiterlijk middernacht en op zaterdag en zondag vanaf 10 uur tot max. 18 uur.
  • En tenslotte: het meest belangrijke nieuws, ook een beetje om duidelijkheid te scheppen, in weerwil van alle roddels, die hun eigen leven leiden,… wat betreft de uitbreiding en de mogelijke invulling van ons domein: we hebben reeds enkele meetings met architect Koen Van Orshaegen van De Architecten NV gevoerd i.v.m. het panoramisch raam met zicht op de padel, de gedeeltijke overkapping van het terras, zowel kant tennis als kant petanque, en… uitbreiding sportinfrastructuur. De voorontwerpen zijn gemaakt, maar wij hebben het proces even 'on hold' gezet, want dankzij het discrete maar volgehouden lobbywerk, zoals alleen een onderhandelaar als Hugo dat kan, kunnen we misschien binnenkort zowel een 5 de tennisterrein als een 3 de padelveld aanleggen ! Met de Stad is er een akkoord en de plaatselijke directie van het KTA is ook uiterst positief. We wachten enkel nog op het fiat van hogerhand, namelijk de overkoepelende scholengroep. Van zodra we die bevestiging hebben (én op voorwaarde dat we een akkoord hebben), doen we voort met de architect. In het beste van de werelden, zouden we dan volgend jaar rond deze tijd weer in een bouwwerf kunnen zitten, klaar voor een tennisseizoen 2025 met 5 tennisbanen en 3 padelvelden, niet om nog groter te worden, maar om meer comfort en speelgelegenheid te bieden aan onze bestaande leden.
  • Vorig jaar hebben we hier onze Dames IC 4 de afdeling als Kampioen van België mogen huldigen. Deze keer worden de Heren P 200 (padel) in de bloemetjes gezet als Vlaams Kampioen 2023. Aan Kris, bestuurslid voor padel, de vraag om mee een kleine attentie uit te reiken aan de (aanwezige) kampioenen: kap. Tom Gullentops, Wim Kevelaerts, Tom Van Hemel, Tom De Clerck, Kris Van Oosterwyck, Dimitri Deiteren, Jef Verwaest, Piet De Coninck, Geert Van Hemeledonck, Thomas Everaerts en Ben Clockaerts. Proficiat !
  • Tot slot, (en niet dat het veel belang heeft) -het is maar een onbenullige voetnoot in de jonge succesvolle geschiedenis van onze club: dit was mijn laatste speech als voorzitter op onze nieuwjaarsreceptie: na 15 jaar en met bijna de leeftijd van 75 in het vizier, vind ik dat het de beurt is aan nieuwe, jongere dynamiek om -by far- de tofste tennisclub van Lier en omstreken vanaf 2025 te leiden, al geef ik het ook toe: 't is misschien ook wel om te vermijden samen met het grof huisvuil meegegeven te worden…
  • Ik ben er zeker van dat de club nog vele mooie jaren voor zich heeft als we blijven waken over onze waarden en normen én de werkwijze, die aan de basis van het succesverhaal -tot dusver- van onze club liggen.
  • Deze receptie wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de uitstekende catering, verzorgd door Brasserie Zuster Agnes (dank u, Vanessa en Frank) en evenzeer door Fra Bartolo (dank u, Chantal en Nick) !

En nu…, nu gaan we toasten op jullie gezondheid, een beetje geluk en vooral veel sportplezier in 2024 !

TC 't SPUI vzw / Johan DE KONINCK / 21.01.2024