Zaterdag 5 Oktober Finaledag Clubkampioenschappen mey aansluitend (17h-20h) Mosselen/Stoofvlees met frieten tvv het goede doel ('Goed Gevoel')!                      

Goed Doel 2019 - Goed Gevoel (Sociaal restaurant "Kome Nete" en sociale kruidenier " 't Hofke")

Het goed doel dat dit jaar gekozen werd is Goed Gevoel.

Mivas afdeling Goed Gevoel bestaat uit sociaal restaurant “Kome Nete” en sociale kruidenier “’t Hofke”. Sinds 2014 zijn zij een afdeling van Mivas vzw in Lier.

Mee de spil vormen van de armoedebestrijding in Lier en directe omgeving om te komen tot een menswaardige samenleving waarin iedereen meetelt: die ambitie tracht Goed Gevoel elke dag opnieuw met veel overtuiging waar te maken. Hun missie is het ondersteunen van het voedingsaanbod. Dit wil zeggen dat ze mensen basisproducten en betaalbare en gezonde voeding aanbieden in de sociale kruidenier en het sociaal restaurant zodat ze meer financiële middelen overhouden voor andere zaken.

Ze proberen ook een ontmoetingsruimte te zijn waar mensen contacten opbouwen, hun netwerk verbreden en kansen tot ontplooiing vinden. Ze verspreiden, samen met partnerorganisaties (straathoekwerk Lier, Ons Gedacht, Jeugdwelzijnswerk, Huis van het Kind, Amandelboom,…) signalen over de structurele oorzaken van armoede.

De meeste van de medewerkers zijn vrijwilligers, dit zijn mensen die zich belangeloos en zonder vergoeding inzetten voor hun werking. Verder zijn er ook heel wat mensen die via allerlei trajecten bij hun ervaring opdoen om opnieuw een job te kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt (bv.: art. 60 via OCMW, arbeidszorg, werkervaringsstages via GTB,… Verder zijn er vijf vaste werknemers in dienst, een coördinator, twee werkleiders, een keukenmedewerker en een chauffeur.

 

Om al deze activiteiten te blijven uitvoeren hebben ze natuurlijk middelen nodig. Daar proberen ze op allerlei manieren in te voorzien. Zo leveren ze maaltijden aan de dienstencentra in Lier en soep aan enkele scholen. Ze verzorgen ook regelmatig catering op maat aan bedrijven, scholen, organisaties. Daarnaast zijn ze voor een groot deel afhankelijk van giften en sponsoring van organisaties en particulieren.

 

Inschrijvingen tennisseizoen 2019

U kan nog steeds inschrijven voor het tennisseizoen 2019!!!

De tarieven zijn dezelfde als vorig jaar en werden als volgt vastgelegd in functie van het geboortejaar:

Geboortejaar

 Lidgeld

 2001 of vroeger

 99 €

 2002 t/m 2006

 35 €

 2007 of later

 20 €

 

Maximaal lidgeld voor meerdere 18+ op hetzelfde adres:

Twee

178 € 

 Drie

252 €

 Vier

316 €

 Vijf of meer

371 €

 

De bondsbijdrage en verzekering van Tennis Vlaanderen zijn inculsief

Ook dit jaar is het zo dat men zich via Tennis Vlaanderen online kan inschrijven. Gelieve daarom volgende procedure te volgen, met uitzondering van leden die in 2019 hun TV kaart wensen te behouden op een andere club! (zie verder Uitzondering)

Online inschrijven via Tennis Vlaanderen:

Inloggen bij Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be) met je persoonlijke account - "Club" aanklikken en het clubnummer invullen (0209) - men klikt op TC 't Spui en de tarieven verschijnen - bij dit item staat onderaan in het blauw "Lid worden". Klik hier op en volg alle stappen. Je kan in één keer alle leden van één gezin (op hetzelfde adres) inschrijven; via "Extra personen aanduiden" kies je de andere gezinsleden. Je selecteert steeds uit de ledendatabase of je kan de gegevens van nieuwe leden (gezinsleden die nog geen lid waren) inbrengen. Daarna bevestigen.

Hierna krijg je eerst een bevestigingsemail dat je clubabonnement voor 2019 is aangemaakt, gevolgd door een tweede email met de betalingsopdracht.

Het is pas nadat de betaling van het verschuldigde lidgeld ook gedaan is dat je nieuwe lidmaatschap voor 2019 effektief wordt.

Uitzondering:

Leden die in 2019 hun TV-kaart wensen aan te houden op een andere club (en alleen die leden!!!!) volgen een aparte procedure. Selecteer hiervoor deze link. (Download de XLS file, vul deze volledig in en stuur hem op naar tennisspui@skynet.be. U bent pas definitief lid na het betalen van het lidgeld 2019 op onze bankrekening BNP Paribas Fortis BE 10 0016 0265 3804 met vermelding van namen en adres.

Nieuwe leden kunnen zich pas vanaf 1 februari 2019 om 00u00 aanmelden. Intekenen voor tennislessen en -kampen volgt via aparte inschrijving eind februari 2019.

 
Algemene verordening gegevensbescherming
 

Ook TC ‘t Spui zal volledig conform de nieuwe GDPR-privacywetgeving werken.

We hebben in dit verband ons huiswerk gemaakt en een privacyverklaring uitgewerkt. In deze privacyverklaring vind je alle bepalingen m.b.t. het verwerken van jouw persoonsgegevens. Je kan onze privacyverklaring nalezen via deze link.

Heb je hierbij vragen of bedenkingen, contacteer dan: tennisspui@skynet.be of raadpleeg onze GDPR verantwoordelijke Roger De Clerck.

 Namens het bestuur van TC ‘t Spui 

Vrijwilligers TC 't Spui 2019 - Verklaring op eer te ondertekenen door alle vrijwilligers

Beste leden. Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij als club enkel overleven dankzij het vele vrijwilligerswerk van u allen!
Zij het nu vele helpende handen tijdens één of andere activiteit, tijdens ons jaarlijks open dubbel tornooi, als toogdienstmedewerker, als helpende hand bij opkuis en/of onderhoudswerken...wij zijn jullie hier ontzettend dankbaar voor.
Ten einde echter in orde te zijn met alle sociale en ficale wetten dient elke vrijwilliger (en dit in de breedste zin van het woord) een verklaring op eer te onderteken mbt dit vrijwilligerswerk.
Mag ik daarom iedereen die ook maar iets van vrijwilligerswerk binnen onze club uitvoert (zelfs al is het maar eenmalig) om dit document te downloaden, in te vullen, in te scannen en terug te sturen naar tennisspui@skynet.be?
(of het ingevulde document terug te bezorgen aan één van de bestuursleden)
  
Het bestuur.
 
 
Openingsuren Chalet Zomer 2019
 
Maandag:                                                          18h00 - 23h00
 
Dinsdag:                                 10h00 - 12h00 - 18h00 - 23h00
 
Woensdag: Van 1 April tot 30 Juni:                   14h00 - 23h00
                   Van 1 Juli tot einde seizoen:            18h00 - 23h00
 
Donderdag:                             10h00 - 12h00 - 18h00 - 23h00
 
Vrijdag:                                                               15h30 - 23h00
 
Zaterdag Zon- en Feestdagen:                         10h00 - 18h00
 

Reservatiesysteem 2019

Om te spelen is het nodig een terrein te reserveren; dit kan via het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen :

http://www.tennisvlaanderen.be/reserveer-een-terrein

Het reservatiesysteem is ook beschikbaar op de Clubapp van Tennis Vlaanderen.

Nieuw dit jaar : op terrein 1 en 2 reserveer je voor 1,5 uur in de week vanaf 16u. Terrein 3 en 4 blijven per uur.

Inloggen is mogelijk zowel via het lidnummer van TV als via uw emailadres. Het lidnummer en wachtwoord werd je medegedeeld in de bevestiging van de inschrijving. Je kan een nieuw wachtwoord aanvragen via "wachtwoord vergeten".

De bedoeling van het bestuur met het reservatiesysteem is om alle leden zo veel mogelijk speelgelegenheden aan te bieden.

Hierbij passen we volgende regels toe :

  • reserveren is verplicht behalve bij activiteiten georganiseerd of gepland door het bestuur (lessen, dubbelavonden, interclub, zuiderkempen en andere)
  • alle spelers dienen te reserveren (2 namen bij enkel, 4 namen bij dubbel)
  • er wordt gereserveerd voor 1,5 uur op terrein 1 en 2 in de week vanaf 16u (dubbel of enkel) en per uur voor de andere momenten en de andere terreinen (1 uur voor enkel of dubbel; 2 uur na elkaar is mogelijk voor dubbel)
  • je kan reserveren via PC of mobiel of in de chalet (laptop) en bij een vrijliggend terrein zelfs nog nà het begin van het uur
  • gelieve te annuleren indien je niet speelt zodat het terrein terug vrijkomt
  • elk lid kan gelijktijdig 2 openstaande reservaties hebben
  • reservaties zijn mogelijk tot 5 dagen vooruit
  • een lid mag maximaal 3 maal per jaar een niet-lid uitnodigen en een niet-lid mag maximaal 3 maal per jaar worden uitgenodigd. Voor het niet-lid wordt gereserveerd met de naam "gastspeler" of "gastspeler2" uit de groep niet-leden. Uitnodigen mag niet op avonden in de week !

Het bestuur beheert de parameters van het systeem en kan deze aanpassen in de loop van het seizoen in functie van de omstandigheden en met de doelstelling om alle leden zo veel mogelijk speelgelegenheden aan te bieden.

 We danken de leden voor de sportieve medewerking !

  
 Facebook/Instagram

Volg ons op Facebook en Instagram!!! (tennisspui). Heb je een leuke foto genomen...stuur hem door naar 0495 51 95 60 en je foto zal gepost worden!!!!

 10% korting op uw sportaankopen bij Vedette Sport !!!

Voor al Uw sportaankopen slechts 1 adres: Vedette Sport - Lisperstraat 123 2500 Lier.

Alle leden van TC 't Spui kunnen genieten van een korting van 10% op al hun aankopen!

  

Reserveer hier uw terrein

 

Bij problemen kan je steeds contact opnemen met het nummer van de club en dit tijdens de openingsuren van het clubhuis (03/480.90.77) 

 

Home

Kalender
Openingsuren
Organigram
Missie en Visie
Statuten van de vzw
Huishoudelijk Reglement
 

Sponsors