COVID-19 Maatregelen - Voor uw en onze veiligheid volg de op de club aangegeven maatregelen strikt!                      

COVID-19 - Update 27 juli 2020

Jullie volgen allemaal het nieuws en waarschijnlijk is deze nota dan zelfs overbodig.

De toestand is wat ze is : het virus wint opnieuw en fel aan kracht. Erika Vliegen formuleert het als volgt : "Antwerpen staat helemaal in de fik !". Enkel een zeer krachtdadig en snel optreden kan het virus een halt toeroepen.

Als verantwoordelijke club zien we ons dan ook genoodzaakt het geplande clubtornooi (van 14 tot 23/8) te schrappen. Bovendien schrappen we ook de dubbelavonden op maandag voor de mannen en op dinsdag voor de vrouwen en dit vanaf heden tot minstens einde augustus.

Het blijft mogelijk te komen tennissen en dit zowel enkel als dubbel. Het is noodzakelijk te reserveren voor alle spelers. Gelieve de regels strikt toe te passen : mondmasker dragen, ontsmetten van de handen, respecteren van de looplijnen en van de afstandsregel. Iets drinken kan mits het respecteren van de regels en in het bijzonder deze van de sociale bubbel. Vanaf vandaag is bijkomend registratie noodzakelijk van de personen die iets komen drinken en niet op het reservatieblad staan.

Deze maatregelen worden ingevoerd in de provincie Antwerpen:

- In de provincie geldt een avondklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30u en 6.00u. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30u en 6.00u, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis,...).

Cafés en restaurants sluiten om 23.00u.

- In de provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis)

- In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden.

- In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een strikt aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin.

- Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels: geen ‘funshoppen’: u gaat alleen naar de markt of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of uw begeleider wanneer u hulpbehoevend bent, en niet langer dan 30 minuten. Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten.

- Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

- Individuele contactsporten worden verboden.

- Ploegsporten zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar

BIJKOMENDE MAATREGELEN IN STAD EN RANDGEMEENTEN

In de meest getroffen zone (stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem, Rumst) worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen.

Alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden, feestzalen sluiten.

Alle fitnesscentra sluiten

 

We weten dat we op jullie kunnen rekenen ! 

Hou het veilig!

Het bestuur.

 

 

Inschrijvingen tennisseizoen 2020

 

De inschrijvingen voor het seizoen 2020 zijn staan open..

De tarieven zijn dezelfde als vorig jaar en werden als volgt vastgelegd in functie van het geboortejaar:

Geboortejaar

 Lidgeld

 2002 of vroeger

 99 €

 2003 t/m 2007

 35 €

 2008 of later

 20 €

 

Maximaal lidgeld voor meerdere 18+ op hetzelfde adres:

Twee

178 € 

 Drie

252 €

 Vier

316 €

 Vijf of meer

371 €

 

De bondsbijdrage en verzekering van Tennis Vlaanderen zijn inculsief

Ook dit jaar is het zo dat men zich via Tennis Vlaanderen online kan inschrijven. Gelieve daarom volgende procedure te volgen, met uitzondering van leden die in 2020 hun TV kaart wensen te behouden op een andere club! (zie verder Uitzondering)

Online inschrijven via Tennis Vlaanderen:

Inloggen bij Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be) met je persoonlijke account - "Club" aanklikken en het clubnummer invullen (0209) - men klikt op TC 't Spui en de tarieven verschijnen - bij dit item staat onderaan in het blauw "Lid worden". Klik hier op en volg alle stappen. Je kan in één keer alle leden van één gezin (op hetzelfde adres) inschrijven; via "Extra personen aanduiden" kies je de andere gezinsleden. Je selecteert steeds uit de ledendatabase of je kan de gegevens van nieuwe leden (gezinsleden die nog geen lid waren) inbrengen. Daarna bevestigen.

Hierna krijg je eerst een bevestigingsemail dat je clubabonnement voor 2020 is aangemaakt, gevolgd door een tweede email met de betalingsopdracht.

Het is pas nadat de betaling van het verschuldigde lidgeld ook gedaan is dat je nieuwe lidmaatschap voor 2020 effektief wordt.

Uitzondering:

Leden die in 2020 hun TV-kaart wensen aan te houden op een andere club (en alleen die leden!!!!) volgen een aparte procedure. Selecteer hiervoor deze link. (Download de XLS file, vul deze volledig in en stuur hem op naar tennisspui@skynet.be. U bent pas definitief lid na het betalen van het lidgeld 2020 op onze bankrekening BNP Paribas Fortis BE 10 0016 0265 3804 met vermelding van namen en adres.

Nieuwe leden kunnen zich pas vanaf 1 februari 2020 om 00u00 aanmelden. Intekenen voor tennislessen en -kampen volgt via aparte inschrijving eind februari 2020.

Openingsuren clubhuis Winter 2019-2020

 Elke dinsdag: Open van 20h00 tot 23h00

(met uitzondering van feestdagen)

 Elke woensdag: Open van 21h00 tot 24h00

(met uitzondering van feestdagen)

Elke eerste zaterdag van de maand: Open van 14h00-17h00

Elke zondag: Open van 10h00 tot 14h00 

 
Algemene verordening gegevensbescherming
 

Ook TC ‘t Spui zal volledig conform de nieuwe GDPR-privacywetgeving werken.

We hebben in dit verband ons huiswerk gemaakt en een privacyverklaring uitgewerkt. In deze privacyverklaring vind je alle bepalingen m.b.t. het verwerken van jouw persoonsgegevens. Je kan onze privacyverklaring nalezen via deze link.

Heb je hierbij vragen of bedenkingen, contacteer dan: tennisspui@skynet.be of raadpleeg onze GDPR verantwoordelijke Roger De Clerck.

 Namens het bestuur van TC ‘t Spui 

Reservatiesysteem 2020

Om te spelen is het nodig een terrein te reserveren; dit kan via het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen :

http://www.tennisvlaanderen.be/reserveer-een-terrein

Het reservatiesysteem is ook beschikbaar op de Clubapp van Tennis Vlaanderen.

Let op : op terrein 1 en 2 reserveer je voor 1,5 uur in de week vanaf 16u. Terrein 3 en 4 blijven per uur.

Inloggen is mogelijk zowel via het lidnummer van TV als via uw emailadres. Het lidnummer en wachtwoord werd je medegedeeld in de bevestiging van de inschrijving. Je kan een nieuw wachtwoord aanvragen via "wachtwoord vergeten".

De bedoeling van het bestuur met het reservatiesysteem is om alle leden zo veel mogelijk speelgelegenheden aan te bieden.

Hierbij passen we volgende regels toe :

  • reserveren is verplicht behalve bij activiteiten georganiseerd of gepland door het bestuur (lessen, dubbelavonden, interclub, zuiderkempen en andere)
  • alle spelers dienen te reserveren (2 namen bij enkel, 4 namen bij dubbel)
  • er wordt gereserveerd voor 1,5 uur op terrein 1 en 2 in de week vanaf 16u (dubbel of enkel) en per uur voor de andere momenten en de andere terreinen (1 uur voor enkel of dubbel; 2 uur na elkaar is mogelijk voor dubbel)
  • je kan reserveren via PC of mobiel of in de chalet (laptop) en bij een vrijliggend terrein zelfs nog nà het begin van het uur
  • gelieve te annuleren indien je niet speelt zodat het terrein terug vrijkomt
  • elk lid kan gelijktijdig 2 openstaande reservaties hebben
  • reservaties zijn mogelijk tot 5 dagen vooruit
  • een lid mag maximaal 3 maal per jaar een niet-lid uitnodigen en een niet-lid mag maximaal 3 maal per jaar worden uitgenodigd. Voor het niet-lid wordt gereserveerd met de naam "gastspeler" of "gastspeler2" uit de groep niet-leden. Uitnodigen mag niet op avonden in de week !

Het bestuur beheert de parameters van het systeem en kan deze aanpassen in de loop van het seizoen in functie van de omstandigheden en met de doelstelling om alle leden zo veel mogelijk speelgelegenheden aan te bieden.

 We danken de leden voor de sportieve medewerking !

  
 Facebook/Instagram

Volg ons op Facebook en Instagram!!! (tennisspui). Heb je een leuke foto genomen...stuur hem door naar 0495 51 95 60 en je foto zal gepost worden!!!!

 10% korting op uw sportaankopen bij Vedette Sport !!!

Voor al Uw sportaankopen slechts 1 adres: Vedette Sport - Lisperstraat 123 2500 Lier.

Alle leden van TC 't Spui kunnen genieten van een korting van 10% op al hun aankopen!

  

Reserveer hier uw terrein

 

Bij problemen kan je steeds contact opnemen met het nummer van de club en dit tijdens de openingsuren van het clubhuis (03/480.90.77) 

 

Home

Kalender
Openingsuren
Organigram
Missie en Visie
Statuten van de vzw
Huishoudelijk Reglement
 

Sponsors